Huidige weer

7 °C
Geheel bewolkt

Nieuwsbrief

Zoeken

 

Het kerkgebouw van de Protestantse Gemeente in Hulst is vrij jong. Toen Frederik Hendrik aan het eind van de Tachtigjarige Oorlog in 1645 de stad Hulst innam, werd de tot dan toe katholieke Sint-Willibrorduskerk van de katholieken afgenomen en werd zij de nieuwe protestantse kerk.

Pas in 1807 gelastte Napoleon na herhaaldelijk aandringen van de katholieken dat de kerk en alle bezittingen verdeeld dienden te worden. De kerk werd toen als simultaankerk gebruikt, dat wil zeggen zij was zowel bij de katholieken als bij de protestanten in gebruik.
De kerk werd verdeeld door twee muren, gevuld met turf voor de geluidsisolatie, zodat de beide religies elkaar in de eredienst niet zouden storen.

Op 25 oktober 1929 kwam hieraan een einde. De Hervormde Gemeente verkocht hun gedeelte van de Sint-Willibrorduskerk aan de katholieken voor de som van fl. 120.000,-.
Met dit bedrag bouwde men op het terrein van de oude pastorie een nieuwe kleinere hervormde kerk.
De eerste steen voor de kerk werd gelegd op 16 juni 1930. In de nieuwe kerk bevinden zich nog een aantal zaken uit de oude basiliek: een preekstoel met Vlaamse houtsnijwerk uit de 17e eeuw, drie in 1659 door Hulster families geschonken koperen lichtkronen, een avondmaalstel uit 1753 en een doopvont uit 1872.

Type:      Religieus erfgoed
Subtype: Kerk
Datering: 1930